آخرین روزهای محدودیت های کرونایی و تعطیلی دوهفته ای در تهران در حال اتمام است. تهران از روز شنبه نارنجی میشود.
سرخط اخبار