مبارزه ضدکرونایی ملت ما در همین مدت کوتاه مرز میان ایرانیان مقیم خارج و داخل را از میان برداشته است.

- اخبار بین الملل -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدجواد ظریف در یک پیام ویدئویی درباره تحریم های ظالمانه و مبارزه مردم ایران با کرونا، صحبت کرد. اهم نکات مطرح شده توسط وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
🔷 کرونا حقیقت تحریم های ظالمانه را بر جهان آشکار کرد. تحریمِ سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود.
🔷 وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو، غذا و سایر اقلام بشردوستانه سلب شد، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب پذیرتر، قرار می گیرد.
🔷 ما برای مبارزه با تحریم و کرونا نیازمند یک خانه تکانی ذهنی هم هستیم. این مبارزه به ما لزوم نوسازی در شیوه حکمرانی را آموخت.
🔷 نوروز آنگاه خجسته خواهد شد که ما از بند برخی توهمات در سیاست داخلی و خارجی و نسبت میان این دو رسته باشیم.
🔷 برای مبارزه با تحریم ها باید با همه اشکال گوناگون «خودتحریمی» وداع کنیم و وارد عصر جدید دیپلماسی شویم.
🔷 مبارزه ضدکرونایی ملت ما در همین مدت کوتاه، مرز میان ایرانیان مقیم خارج و داخل را از میان برداشته است. ایرانیانِ میهن دوست با مشاهده خطر کرونا، مرزبندی ها را به کناری نهاده سلامتی و بقای مردم خود را بر صدر همه مرزبندی ها نشاندند. این رویکرد ملی، متقابلاً مسئولیت ما را سنگین تر می کند.
🔷 امروز مرزها از خطوط خودی و غیرخودیِ مرسوم نمی گذرد، از خطوط مخالف و موافق حاکمیت نمی گذرد: هرآن کس که در جانب زندگی هم وطنان خود مستقر شده و به طور توأمان با مرگ پراکنیِ تحریم ها و کرونا مبارزه می کند ایرانی است و خودمانی.
🔷 من به هم میهنان خود در هر نقطه از گیتی عرض می کنم که امروز، وطن به کمک شما نیازمند است؛ بیش از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار