شبکه محصول سالم (شمس) با هدف ایمنی غذا از مزرعه تا سفره شبکه سفیران مزرعه را اندازی کرده است.

به گزارش خبرنگار حوزه فضای مجازی گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما؛ غذا باید از مزرعه تا سفره ایمن باشد. این هدفی است که برای شبکه محصول سالم (شمس) تعریف شده است. امنیت غذایی که اهمیت زیادی در تأمین سلامت جسمی و روانی جامعه دارد. همین موضوع هم این شبکه را به صرافت راه اندازی سفیران مزرعه انداخته است.
سفیرانی که قرار است امنیت غذای مصرفی مردم را در نقطه آغازین آن یعنی مزارع کشاورزی و باغی تضمین کنند. این کار به تولید محصولات سالم غذایی می انجامد. غذایی که مستقیم به سر سفره مردم می رسد.
«شمس» یک پلتفرم شبکه همکاری است که مشخص می کند در زنجیره محصول سالم ارکان موثر آن باید در کجا و چه زمانی، چه نوع فعالیتی را انجام دهند و ارتباطشان با یکدیگر چگونه باشد تا زنجیره با بهره وری لازم شکل گیرد. این شبکه از سه بخش کلی تولید، پشتیبانی و بازار تشکیل شده است.
راه اندازی و ایجاد سفیران مزرعه کاری است که در بخش تولید این شبکه اجرایی می شود. این بخش مسائل مربوط به تولید محصولات سالم کشاورزی را از طریق ایجاد سامانه مدیریت نهاده های شمس، راه اندازی دفاتر استانی، ساماندهی سفیران مزرعه و تولید محصولات سالم غذایی نیمه آماده پیگیری می کند.
به گفته آقای محمودرضا شایسته مدیرعامل موسسه به سوی ترویج محصول سالم ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حفظ سلامت انسان و محیط زیست در اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی مزرعه، تامین منافع مشروع برای همه کنشگران این حوزه، حفظ استقلال شرکت های عضو و رعایت تعهدات جمعی و اجتماعی از جمله اصول این شبکه است.
وی افزود: همچنین بالا بردن مشارکت داوطلبانه عمومی، حفظ اعتماد مصرف کننده به ...

سرخط اخبار