رئیس سازمان ملل اظهار کرد: پایان دادن به فقر شدید، کلید دستیابی به آینده پایدار است. ریشه کن کردن فقر در تمامی اشکال آن، یکی از بزرگترین چالش های پیش روی بشر و یکی از اهداف اصلی مبارزه با فقر، شناخت افراد فقیر است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی برای مبارزه با فقر، اظهار کرد: آینده پایدار دست نیافتنی است، مگر اینکه جهانی سازی به نفع کودکان، خانواده ها و جوامع باشد.
بیش از 700 میلیون نفر در سراسر جهان، درآمد روزانه کمتر از 1.90 دلار دارند.
پایان دادن به فقر شدید در قالب تلاش های جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد آینده ای پایدار برای همه لازم است.
گوترش افزود: تمرکز بر همکاری مشترک در توانمندسازی کودکان، خانواده ها و جوامع، مهمترین عامل در پایان دادن به موضوع فقر است.
در حال حاضر، پیشرفت های زیادی در جهت دستیابی به این هدف (پایان دادن فقر شدید برای همه افراد و در همه جا) حاصل شده است. از سال 1990، تعداد افرادی که درآمد کمتر از 1.90 دلار داشتند از 35.9 درصد جمعیت جهانی به 10 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.
رشد سریع اقتصادی در کشورهایی مانند چین و هند موجب شده میلیون ها نفر از فقر نجات یابند، اما این پیشرفت نابرابر بوده است.
زنان به طور نامتناسب بیشتر تحت تاثیر فقر هستند. آنان به دلیل عدم دسترسی نابرابر به حقوق، تحصیلات و مستغلات بیشتر در فقر زندگی می کنند. علاوه براین، کودکان نسبت به بزرگسالان، دوبرابر بیشتر در معرض فقر شدید هستند.
اگرچه تقریبا دو سوم کودکان، فاقد سیاست های حمایت اجتماعی هستند، اما دسترسی به خدمات اجتماعی با کیفیت باید در اولویت باشد.
مرخصی های والدین و سایر سیاست های خانواده محور نیز از نیازهای ضروری است.
گوترش گفت: پرداختن به فقر خانوار یکی از موارد مهم است که می تواند کودکان را از این شرایط خارج کند.
اتحادیه اروپا نقش مهمی در پایان دادن به فقر شدید در جهان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار