مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت همشهری با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر سیدابوالحسن ریاضی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همشهری روز چهارشنبه 8 مرداد ماه برگزار شد.
این تفاهم نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور و نوآور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی در زمینه های ذیل منعقد شد.
• همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی- فناوری داخلی و بین المللی،
• استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت های فناور،
• اجرای برنامه های و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک،
• ارزیابی ایده ها و شرکت های نوآوری، ارزیابی جزئی و ارزش گذاری توسط پارک،
• همکاری در راه اندازی و توسعه مرکز نوآوری رسانه ای تهران شرکت همشهری،
• حمایت پارک از شرکت ها و صاحبان ایده مستقر در مرکز نوآوری رسانه ای تهران شرکت همشهری،
• حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک،
• اولویت داشتن پارک و شرکت های مستقر آن برای انجام طرح های پژوهشی و مشاوره¬ای سازمان،
• انتخاب ایده های مناسب سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی،
• ایجاد زمینه تعامل سه جانبه بین همشهری، پارک و شرکت های فناور مستقر در پارک به منظور تسهیل تجاری سازی ایده ها و محصولات دانش بنیان،
• اقدام مشترک به منظور قرارگیری و راهبری مرکز نوآوری رسانه ای ...

سرخط اخبار