مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: به دنبال بارش برف و برودت هوا برخی مدارس استان شنبه پنجم بهمن ماه 98 تعطیل است.

محمد صبوری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس تبریز اظهار داشت: به علت بارش برف و برودت هوا، شنبه پنجم بهمن ماه 98 مدارس تعدادی از شهرهای و بخش های آذربایجان شرقی تعطیل است.
 نواحی پنجگانه تبریز
 مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل خواهند بود.
 اهر
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.
مرند
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و کلیه مدارس شهری در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد. 
اسکو، شهر جدید سهند و خسروشاه
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
خواجه
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد. 
سراب و صوفیان
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
خاروانا
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح با 2 ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد. 
چاراویماق
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود. 
تسوج
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
 هریس
همه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
نظرکهریزی
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
شبستر
 مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار