معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اتمام توزیع حقابه کشاورزان، گفت: حقابه زیست محیطی رودخانه و تالاب گاوخونی از ۱۵ خرداد طبق برنامه منابع و مصارف تامین خواهد شد.

حسن ساسانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اتمام توزیع آب کشاورزی از شامگاه ۱۲ خرداد، گفت: حقابه زیست محیطی رودخانه و تالاب گاوخونی از ۱۵ خرداد طبق برنامه منابع و مصارف شرکت مدیریت منابع آب تأمین خواهد شد؛ از این رو هر چقدر آب در رودخانه جاری است به سمت تالاب گاوخونی هدایت می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: امروز ذخیره سد زاینده رود ۶۱۵ میلیون مترمکعب، ورودی به سد ۹۲ مترمکعب و خروجی آن ۱۱۰ متر مکعب بر ثانیه است.
وی به میزان بارش ها در ایستگاه شاخص زاینده رود اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آبی "مهرماه" تاکنون در ایستگاه چلگرد یک هزار و ۱۷۰ میلیمتر بارش ثبت شده در حالی که مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۱۲۴ میلیمتر بوده است؛ همچنین میانگین بارشی حوضه آبریز در مقایسه با بلندمدت در همین بازه زمانی یک هزار و ۳۵۱ میلیمتر بوده است، از این رو سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به متوسط بلند مدت ۱۳ درصد کاهش بارندگی داریم.
ساسانی با اشاره بر افزایش مصرف آب به علت شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر توصیه کرد: انتظار داریم که با مصرف بهینه آب در تمام بخش ها نسبت به این کالای باارزش مسئولانه اقدام شود تا برای تأمین آب شرب و بهداشت در تابستان با مشکل کمبود آب مواجه نشویم.
به گزارش ایمنا ، نخستین مرحله رهاسازی آب به منظور تأمین حقابه کشت کشاورزان شرق و غرب ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ خروجی سد زاینده رود افزایش یافته بود و سپس در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه خروجی آب از سد زاینده رود کاهش یافت. از ۱۵ فروردین سال جاری نیز برای تکمیل دوره آبیاری کشت پاییزه آب رهاسازی شد.
گفتنی است در پی بارش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری