گزارشی به منظور حمایت از تولید ملی، چالش و راهکارهای رونق تولید در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که در آن بر تقویت دیپلماسی اقتصادی برای رونق تولید تاکید شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار