آفتابگردان ها گل های دستی بسیار قد بلند هستند که معمولاً به رنگ سفید یا قرمز و رنگ زرد یا قرمز وجود دارد. شکوفه این گل ها در تابستان باز می شود و می توانید هزار تا ۴ هزار دانه را در هر گل ببینید و اگرچه که این گل ها خیلی از نظر گیاه دوستان زیبا محسوب نمی شود. روغن های زیادی از آفتابگردان به دست می آید که می تواند جایگزینی خوشمزه برای کره باشد و همچنین می توان از مواد مغذی آن به طور روزانه استفاده کرد.گلبرگ های بزرگ و بیرونی آفتابگردان زنبورها را به خود جذب می کند و زنبور عسل و حتی دیگر انواع زنبورها می توانند منبع اررشمندی را در شهد و گرده این گل پیدا کنند که در مرکز هزاران گلچه از این گیاه است. استان گلستان به دلیل شرایط خوب آب و هوایی یکی از استان های برتر تولیدکننده این محصول کشاورزی است.
سرخط اخبار