یک حقوقدان با اشاره به سفرهای استانی رئیس مجلس گفت: بسیاری از ناظران معتقدند که این سفرها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، البته تبلیغات مجاز است اما این تبلیغ نباید از بودجه عمومی و بیت المال انجام شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص سفرهای استانی و نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: رئیس مجلس صرفاً یک مقام اداری است و غیر از ریاست مجلس و اداره امور اداری مجلس هیچ وظیفه اجرایی دیگری بر عهده ندارد اینکه در این دوره باب شده است و رئیس مجلس به اسم نظارت یا اطلاع از مسائل مردم سفرهای استانی در پیش گرفته است؛ قاعدتاً هیچ ارتباطی با وظایف ریاست مجلس ندارد.
وی افزود: در گذشته نیز ما شاهد بودیم که در همه ادوار مجلس هیچ گاه رؤسای مجلس سفرهای این چنینی نداشتند و اگر هم داشتند، بسیار ناچیز بوده اما در این دوره گویا تصور اشتباهی از سمت ریاست مجلس و حدود اختیارات و وظایف رئیس مجلس وجود دارد به گونه ای که با اقدامات کنونی از حدود اختیارات و وظایف رئیس مجلس تجاوز می شود.
نوروزی بیان کرد: بسیاری از ناظران معتقدند که این سفرها بیشتر سفرهای تبلیغاتی است البته تبلیغات مجاز است اما این تبلیغ نباید از بودجه عمومی و بیت المال انجام شود. 
این حقوقدان گفت: اصلی ترین رسالت مجلس قانونگذاری است، ریاست مجلس یک سمت اداری است و عمدتاً به اداره مجلس مربوط است و طبیعتاً وقتی کسی ریاست یک مجموعه را برعهده دارد باید در آن محل حاضر باشد و اموری که وظیفه اوست را انجام دهد.
وی ادامه داد: رئیس مجلس هیچ سمت اجرایی ندارد و بهتر است رئیس قوه مقننه در شرح وظایف خود عمل کند.
این حقوقدان اظهار کرد: متأسفانه بسیار شاهد هستیم که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار