سارا فلاحی؛ نماینده شهر ایلام در مجلس وقتی مجری از او درباره میزان تورم سوال می کند، حرفش را قطع می کند و می گوید: «من دکترا دارم»! یعنی من را «خانم دکتر فلاحی» خطاب کنید!

کانال تلگرامی اصلاحات نیوز: سارا فلاحی؛ نماینده شهر ایلام در مجلس وقتی مجری از او درباره میزان تورم سوال می کند، حرفش را قطع می کند و می گوید: «من دکترا دارم»! یعنی من را «خانم دکتر فلاحی» خطاب کنید!

سرخط اخبار