استحاله نجس

دفتر مقام معظم رهبری دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۰

آیا می دانید........ اگر چیزی که نجس است به طوری تغییر کند که تبدیل به جنس دیگری شود مثل چوبی که با سوختن خاکستر شود یا شراب تبدیل به سرکه شود، یا سگ در نمکزار تبدیل به نمک شود پاک می شود، اما اگر جنس آن عوض نشود، بلکه فقط حالت آن عوض شود مثل گندم نجس آرد شود، یا شکر نجس در آب حل شود پاک نمی شود.

سرخط اخبار