در پهنه جهان سیاست و از جنس قوام السلطنه کم نیستند رجالی که گویی بی حضور آنها صحنه سیاست ورزی یک کشور دچار نقصان می شد. یکی از این دست دولتمردان که احمد قوام - حداقل به لحاظ کمیت - با فاصله ای بعید پشت سر او قرار می گیرد، کسی نیست جز نوری سعید، سیاستمدار کهنه کار عراقی که با ١٤ بار تکیه زدن بر صندلی نخست وزیری کشورش، رکوردی دست نیافتنی را از خود به جای گذاشته است.

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «ترکیب «رجل سیاسی استخوان خرد کرده» پژوهشگران تاریخ سیاسی ایران را بیش از هر کس دیگری به یاد احمد قوام ملقب به قوام السلطنه می اندازد که با پنج بار تکیه زدن بر مسند نخست وزیری لقب دیرپاترین سیاستمدار تاریخ معاصر ایران را از آنِ خود کرده است. این که احمد قوام توانست خود را در بالاترین پست اجرایی دو سلسله پادشاهی قاجار و پهلوی تثبیت کند، نشان از کیاست او دارد؛ هر چند در پهنه جهان سیاست و از جنس قوام السلطنه کم نیستند رجالی که گویی بی حضور آنها صحنه سیاست ورزی یک کشور دچار نقصان می شد. یکی از این دست دولتمردان که احمد قوام - حداقل به لحاظ کمیت - با فاصله ای بعید پشت سر او قرار می گیرد، کسی نیست جز نوری سعید، سیاستمدار کهنه کار عراقی که با ١٤ بار تکیه زدن بر صندلی نخست وزیری کشورش، رکوردی دست نیافتنی را از خود به جای گذاشته است.
عراق پس از کسب استقلال سیاسی در نوامبر ١٩٢٠ میلادی، در بازه ای ٣٨ساله چندین پادشاه و نخست وزیر را به خود دید که از قضا همگی با کودتای نظامی ساقط شده یا مجبور به تحویل قدرت شدند. در این ٣٨ سال طوفانی اما نوری سعید تنها شخصیت عراقی است که در همه دولت ها - چه انتخابی و چه کودتاچی - نقشی موثر ایفا کرد و موفق شد ١٤بار به نخست وزیری کشورش برسد!
این سیاستمدار شهیر ٦٢ سال پیش در چنین روزی، برابر سوم مارس ١٩٥٨ میلادی، در دوران پادشاهی فیصل دوم برای چهاردهمین و آخرین بار بر مسند نخست وزیری عراق تکیه زد و تا چهار ماه بعد اداره امور این کشور را در دست داشت. در پی کودتای افسران چپگرای عراقی به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم، خون های بسیاری بر زمین ریخته شد؛ هر چند همه آنها ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری