مشهد مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد گفت: به دلیل شیوع کرونا، ورود مسافر به مشهد نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.

محسن شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل شیوع کرونا، ورود مسافر به مشهد نسبت به سال گذشته در همین ایام کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی مسافر، افزود: پس از شیوع کرونا، مسافرهای ورودی به مشهد، توسط تیم مدیریت بحران شهرداری و اورژانس مستقر در پایانه پایش می شوند.
وی با اشاره به وضعیت قرمز مشهد در روزهای اخیر، اظهار کرد: ورودی مشهد دست ما نیست که بخواهیم ورودی مسافر را کاهش دهیم.
شریعتی بیان کرد: تا زمانی که مسافر از شهرهای دیگر می آید، نمی توانیم مانع حضور آن ها شویم، مگر اینکه تصمیمی در کل کشور گرفته شود.

سرخط اخبار