تهران- ایرنا - سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه نحوه حضور کارمندان در ادارات، بانک ها و بیمه ها تا ۲۰ فروردین را تمدید کرد.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه نحوه حضور کارمندان در ادارات، بانک ها و بیمه ها تا ۲۰ فروردین را تمدید کرد.
همچنان یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و بقیه دورکاری کرده یا به مرخصی می روند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمی شود.
تمدید بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به منظور کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری تا بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.

سرخط اخبار