به گزارش جهان نیوز ، دفتر رئیس دولت های نهم و دهم به صحبت های شب گذشته مهندس فتاح در برنامه نگاه یک پیرامون لزوم تحویل ملک بنیاد مستضعفان با صدور اطلاعیه واکنش نشان داد.
بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک عید سعید غدیر و عطف به مطالبی که جناب آقای فتاح رئیس محترم بنیاد مستضعفان شامگاه هجدهم مرداد ماه جاری در مورد ساختمان محل استقرار این دفتر در سیمای جمهوری اسلامی مطرح کردند، نکات زیر را به استحضار مردم شریف می رساند:
١- این دفتر و جناب آقای دکتر احمدی نژاد هیچگاه درخواستی برای در اختیار گرفتن ساختمان به بنیاد مستضعفان نداده اند. این دفتر همچنین هیچ دخالتی در تعیین یا انتخاب محل مورد نظر که ساختمانی متروکه بوده و بعداً بازسازی گردید، نداشته است. محل مذکور در آبانماه ١٣٩٢ با انتخاب و پیشنهاد و دستور رئیس محترم وقت بنیاد مستضعفان و با عقد قرارداد در اختیار این دفتر قرار گرفته است.
٢- این دفتر به ویژه پس از پیشنهاد سال ١٣٩٦ جناب آقای دکتر احمدی نژاد به مقام معظم رهبری دائر بر فروش تمامی أموال بنیاد مستضعفان و توزیع آن بین مردم، خصوصاً محرومین، همواره آماده تخلیه این محل بوده است.
٣- طی سال گذشته و با افزایش نجومی قیمت ها، این دفتر ابتدائاً و رأساً پیشنهاد تخلیه را به مسئولین بنیاد داده است، لیکن از طرف آنان تا کنون هیچ درخواستی حتی تلویحی برای تخلیه ارائه نشده است.
٤- با این حال آمادگی داشته و داریم که ساختمان مذکور را تخلیه نماییم و خواهیم کرد. کافی بود مسئولین مربوطه درخواست خود را مستقیماً به این دفتر اعلام می نمودند.
٥- دکتر احمدی نژاد هرگز زیر بار دین هیچ فرد، گروه و جریانی نبوده و به لطف الهی نخواهند بود.
از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار