مشاور مالیاتی اتاق اصناف به چالش های پیش روی 9درصد ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: این هزینه امروز بر دوش مصرف کننده گذاشته شده است.

به گزارش فارس، محمدرضا جعفریان با حضور در برنامه "حجره" رادیو گفت وگو الگو برداری نکردن از تجربه سایر کشورها در امر مالیات را موجب بروز مشکلاتی در این حوزه دانست و افزود: «150 کشور مالیات بر ارزش افزوده را بخوبی اجرایی می کنند ولی ما در این حوزه دچار مشکلاتی هستیم.»
وی با اشاره به عملکرد ناقص ارزش افزوده از ابتدا تا دهه 80 اظهار کرد: «در سال 87 اصل هشتاد و پنجی توسط کمیسیون اقتصادی مصوب شد و حتی به صحن هم نرفت.»
جعفریان افزود: «دوره آزمایشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده آغاز و یک باره وارد برنامه پنجم توسعه شد. یعنی زیر مجموعه ها را آموزش ندادیم و حتی ممیزها نیز نمی دانستند این قانون چگونه باید اجرایی شود.»
وی خاطرنشان کرد: «این قانون حدود 1000 صفحه بخشنامه و دستورالعمل دارد؛ پس اگر این قانون خوب بود چرا اتفاقات امروزی افتاده است!»
جعفریان با بیان اینکه همه آزمون و خطاها بر سر ارزش افزوده بر گرده ملت ایران بوده، تصریح کرد: «این همان کاری است که آقایان در ادغام بازرگانی و صنعت کردند و مردم هزینه آن را پرداختند؛ امروز هم مجلس مجدد در حال تفکیک آن است. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی از دولت طلبکارم چون این آزمون و خطاها را انجام می دهد. تشکیل وزارتخانه حجم عظیمی از اقتصاد را می بلعد.»
مشاور مالیاتی اتاق اصناف بار دیگر به چالش های پیش روی 9درصد ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: «این هزینه امروز بر دوش مصرف کننده گذاشته شده است؛ در حالیکه همچنان از سال 93 تا امروز مشغول کار کارشناسی هستیم.»
جعفریان خاطرنشان کرد: «آفت های مالیاتی بسیاری از جمله معافیت ها وجود دارد که هیچگاه از آن سخن به میان نمی آید. مردم را در چرخه ای اشتباه می ...

سرخط اخبار