یارانه آشکار و پنهان هر ایرانی ۱۱ میلیون تومان در سال

اکوفارس دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۹
اکوفارس: سال جاری، ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می شود و سرانه هر فرد حدود ۱۱ میلیون تومان و ۲۰ برابر یارانه نقدی است.

به گزارش فارس، یکی از مباحث مهم این روزهای اصلاح ساختار بودجه به موضوع پرداخت بالغ بر ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و اشکار باز می گردد که چندی پیش نیز محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بر آن صحه گذاشت و بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید کرد.
در حال حاضر، یک گزارش پژوهشی مقدماتی با نگاه آسیب شناسی تحت عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه های آشکار و پنهان در نظام یارانه ای ایران» از سوی دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.
در بخش «خلاصه مدیریتی» از این گزارش آمده است: دو وظیفه عمده دولت ها ارائه کالای عمومی و اجرای سیاست های بازتوزیعی جهت حمایت از اقشار کم برخوردار است. سیاست های بازتوزیعی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام می پذیرد و یارانه در واقع ابزار اجرای این سیاست هاست.
یارانه ها به دو گروه عمده پرداخت می شوند: 
تولیدکنندگان: این پرداخت ها به دلیل سیاست حمایتی دولت جهت ارائه کالا و خدمات تولید به قیمتی پایین تر از ارزش بازاری یا بهای تمام شده آن ها مستقیما به بنگاه های اقتصادی پرداخت می شوند. 
مصرف کنندگان: این پرداخت ها به منظور حمایت از گروه های خاصی از مردم به صورت نقدی یا غیرنقدی انجام می شود. پرداخت هایی به عنوان یارانه طبقه بندی می شوند که به افراد غیر کارکن دولت انجام شده و در برابر انجام کار صورت نگرفته باشند. 
پرداخت یارانه در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد و در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه مورد توجه سیاست گذار بوده است. در اصل بیست ...