طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در طی 3 دهه گذشته، حاشیه های زیادی را به همراه داشته و سبب کوچ بسیاری از مجاوران بارگاه منور امام هشتم(ع) از این منطقه شده است. البته در طی سال های اخیر رویکرد شهرداری مشهد در راستای کاهش مداخلات و اجرای طرح های سلبی در این محدوده استوار بوده و کارهای گسترده ای نیز برای بازگشتن مردم به خیابان های اطراف شده است.
سرخط اخبار