مهدی جمالی نژاد گفت: اگر تخلفی در شورا رخ می دهد و یا اعضای شورا دستگیر می شوند این دلیل بر زیر سؤال بردن کل نهاد شورا نیست .

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی جمالی نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: شهرداری ها و دهیاری ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و دهیاری ها جایگاه قانونی دارند و قانون دهیاری ها تصویب شده است شورایاری ها و شوراها مجموعه ای هستند که جایگاهشان هم در قانون اساسی و قانون شوراها دیده شده است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر ۷ هزار و ۵۴ نفر است و اعضای تعداد اعضای شورای روستا ۱۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر است و تعداد کل شوراهای کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ است و تعداد هزار و ۳۴۸ شهر داریم و تعداد روستاهای دارای شورا هم ۳۷ هزار و ۹۳۷ است.
آقای جمالی نژاد افزود: حدود ۳۵۰ هزار نفر پرسنل فعال در شوراها مشغول به فعالیت هستند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل داده اند.
وی گفت: شوراهای کلانشهرها همان تکلیف شوراهای شهرهای کوچک و روستاها را دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد جلسات رسمی شوراها ۴۳ هزار و ۳۴۴ است و تعداد مصوبات واحدها ۱۳۵ هزار و ۱۵۹ است که از این تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ مصوبه تصویب شده است که قبلاً تمامی اینها را یک نفر در استانداری و وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجام می داده است و این تمرکززدایی بسیار درست انجام شده است.
آقای جمالی نژاد گفت: کمیته انطباق موجب روان تر شدن کارها شده است.
وی افزود: شهرداری ها و دهیاری ها باید خودشان صاحب درآمد باشند و دولت مکلف است در قالب توزیع عادلانه خدمات و امکانات به روستاهای محرم و شهرهای کوچک کمک کند.
وی گفت: ما تشریفات زائد را در شهرها و روستاها زیاد داریم که این فرایند باید کوتاه شود.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزود: ما سیل مهاجرت ها از روستاها و شهرهای کوچک ...

عناوین مهم خبری