وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقداماتی که دولت برای بازگشت آرامش و ثبات به صحنه اقتصاد کشور انجام داد، اظهار داشت: «اولین و مهم ترین عامل در این زمینه کنار گذاشتن تصمیمات اشتباهی است که از سوی دولت اتخاذ شد و در مقابل آن به کار گرفتن تدابیر مناسبی که باعث بازگرداندن آرامش نسبی به اقتصاد کشور بود.»

فرارو- بر اساس آمارهای رسمی میزان تورم در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته، البته این بدان معنا نیست که کالایی ارزان شده، بلکه بدین معنی است که از رشد افزایش قیمت ها کاسته شده است، همچنین از سوی دیگر می توان گفت، اقتصاد ایران به نوعی مقاومت در برابر تحریم ها دست یافته و خود را نسبت به آن مقاوم کرده است. آیا اقتصاد ایران در حال گذر التهابات اقتصادی است؟
وحید شقاقی معتقد است با توجه به اقداماتی که از سوی دولت انجام شده ثبات نسبی همچنان بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود
برخی تصمیمات در دامن زدن به نوسانات قیمتی سال گذشته تاثیر گذار بود
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم هایی که علیه ایران وضع شد، دولت دچار یک غافل گیری شد، گفت: «با توجه به این امر دولت خیلی زود نتوانست پاسخ مناسبی به تحریم ها از خود نشان دهد و در مقابل آن اتخاذ برخی از تصمیمات از جمله دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ثبت نام سکه تمام به قیمت دولتی، باعث التهاب بیشتر در بازارهای مختلف شد و این وضعیت تا چند ماهی نیز ادامه پیدا کرد.»
وی افزود: «اما در ابتدای سال جاری با تصمیماتی که دولت در دو سه محور اتخاذ کرد، توانست ثبات و آرامش را به بازارهای مختلف برگرداند و فضای روانی اقتصاد را به یک آرامشی برساند، نکته مهم این است که در التهابات اقتصادی سال گذشته، نوسانات لحظه ای از افزایش قیمت ها تاثیر بسیار مخرب تری داشت.»
شقاقی اضافه کرد: «این موضوع هم به آن دلیل است، زمانیکه شما فارغ از قیمت دارای ثبات باشید، می توانید تصمیم گیری کنید، اما اگر هر لحظه با نوسان روبرو باشید، این اختیار تصمیم گیری تا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار