شهرواندانی ملبورن، استرالیا که نقض دستورالعمل های بهداشتی را انجام دهند، با جریمه و دستگیری روبرو می شوند افراد فقط مجاز به ترک منزل جهت خرید مواد غذایی و وسایل ضروری، ورزش روزانه و کار هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار