خودمراقبتی و قرنطینه خانگی من و شما بدون خودمراقبتی دیگران ره به جایی نخواهد برد. اگر می خواهیم از مخاطرات ویروس در امان بمانیم، هر یک از ما موظیفم که شرایط ماندن اطرافیان را نیز در خانه مهیا کنیم و پیش شرط اصلی آن، کمک به رفع نیازهای معیشتی اطرافیان، همسایگان، و هم محله ای ها در حد توان است.

خبرگزاری فارس استان کردستان/ امید قادرزاده عضو هیئت علمی گروە جامعەشناسی دانشگاە کردستان؛  راهبرد خودقرنطینه سازی و ماندن در منزل راهبردی سهل و ممتنع است. سوال این است که این راهبرد برای چه گروه هایی سهل الوصول و برای چه گروه هایی ناممکن است پاسخ را بایستی در حجم و اشکال سرمایه اقشار مختلف جامعه جستجو نمود.
مطالعات موجود گویای بهره مندی نازل اقشار جامعه از سرمایه اقتصادی دارد. کار در کردستان علاوه بر زمینه های ساختاری، از جبر اکولوژیک نیز متاثر است.
در چند سال اخیر، میزان ساخت وساز بدلیل شرایط اقتصادی کاهش پیدا کرده و به تبع آن فرصت کار برای ده ها شغل مرتبط و بالاخص استادکاران و کارگران ساختمانی به کمتر از پنج ماه در سال آن هم به شکل نامتناوب تقلیل پیدا کرده است.
دستفروشی، کولبری، مسافربری، مهاجرت کاری به کلان شهرها به دلیل بقا برای بخش قابل توجهی از ساکنان این استان بوده است، بی جهت نیست که هنوز برای ما مسافرت با بیماری و کار تداعی می شود.
زنان سرپرست خانوار، کولبران، کودکان کار، دستفروشان، فروشندگان خرد، رانندگان درون شهری، کارگران و استادکاران ساختمانی، آرایشگران، خیاطان، تعمیرکاران و صدها صنف دیگر این روزها حال خوشی ندارند و سردی زمستان بر زندگی آنها سایه افکنده است هنوز بخش قابل توجهی از جامعه زیر چتر نهادهای حمایتی قرار ندارند.
بالارفتن هزینه زندگی، قسطی و استیجاری شدن زندگی، و نرخ بالای تکفل در شرایط فعلی زندگی را بسیار سخت نموده است. در شرایط سخت کنونی، احیای مسوولیت اجتماعی دولت ها بسیار حیاتی از دهه هفتاد خورشیدی است. 
با کناره گیری تدریجی دولت از مسئولیت های اجتماعی، تامین نیازهای زحمتکشان و تهی دستان به بازار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری