معاف شدگان مالیات علی الحساب برای واردات

ارانیکو چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰
فرمول اخذ مالیات علی الحساب واردات تغییر کرد. هیات مقررات زدایی با صدور بخشنامه ای اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات را تصویب کرد.

مطابق جزئیات این بخشنامه، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص «حقیقی» و «حقوقی»، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ ۴ درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه خواهند بود.
البته براساس این تغییر آرایش، «واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر»، «دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی»، «تعاونی های مرزنشینان»، «کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی»، «کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارد شده از طریق پست» و «کالاهای اساسی طبق مصوب کارگروه تنظیم بازار» از پرداخت مالیات علی الحساب واردات معاف شده اند. این در حالی است که در تصویب نامه دوم شهریور ۹۵، نام گروه هایی همچون «دارندگان کارت های بازرگانی طلایی با رتبه الف» در لیست معاف شدگان مالیاتی دیده می شد. در ابلاغیه جدید همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، از پرداخت مالیات علی الحساب واردات معاف شدند. به این ترتیب واردکنندگان خوش حساب هم در لیست مستثنی شدگان قرار گرفتند.
در تاریخ دوم شهریورماه سال ۹۵ بخشنامه مالیاتی از سوی گمرک ایران به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد که سرو صدای بسیاری را در میان طیف های مختلف از جمله فعالان بخش خصوصی به پا کرد. براساس این بخشنامه، اظهار کالاهایی که از این تاریخ انجام می شد، مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا بود. عدد در نظر گرفته شده ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه بود. هر چند این بخشنامه برای تمامی واردکنندگان الزامی تلقی نمی شد، اما شرایط استثنایی برای برخی گروه ها در نظر گرفته شده بود تا از پرداخت ۴ درصد مالیاتی معاف شوند. با ...

سرخط اخبار