نمایشگاه خیریه عکاسی کارکنان وزارت امور خارجه

ایلنا دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۰

نمایشگاه خیریه عکاسی کارکنان وزارت امور خارجه با عنوان (فوتو دیپلمات نگاه جهانی-هنر ایرانی) بعد از ظهر امروز سوم تیر ماه در موزه ملک برگزار شد.

سرخط اخبار