تهران- ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار اعلام شد.

به گزارش شامگاه چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ به طور زنده پخش می شود به شرح زیر است:
متوسطه دوره اول:
ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه۷.
ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۹
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس کارو فناوری پایه۸
دوره ابتدایی :
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول.
از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ هدیه های آسمانی پایه ششم.
متوسطه دوم:
ساعت۱۵درس فیزیک پایه ١١تجربی
ساعت١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه۱۱
ساعت۱۶درس هندسه٢ پایه یازدهم
ساعت۱۶:۳۰درس ادبیات فارسی پایه١١
ساعت۱۷درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۷:۳۰درس عربی، زبان قرآن ٣
شبکه۴
ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه١٠
ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١.
ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ ٣ پایه١٢.
ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه۱۲
ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲
ساعت۱۰:۳۰تا١١درس طراحی٢ پایه١١
ساعت۱۱تا١١:٣٠ متناسب سازی رنگ پایه ١١
ساعت۱۱:۳۰تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار