عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، گفت: «به دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، کارگروهی با حضور نمایندگان کارگران، بازنشستگان و معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، به منظورِ بررسی نقطه نظرات پیرامون طرح بودجه عملکردی بیمارستان های تامین اجتماعی تشکیل می شود.»
«اکبر شوکت» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در روز سه شنبه هفته گذشته، گفت: در این جلسه که با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان برگزار شد، نمایندگان کارگران و بازنشستگان بخشی از نقطه نظرات خود را در مورد طرح بودجه عملکردی بیمارستان های تامین اجتماعی، ارائه کردند.
وی افزود: بحثی که داریم این است که بخش درمان سازمان تامین اجتماعی باید به صورت سه جانبه یعنی با حضور نمایندگان کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان و دولت، که برابر با اصل 43 قانون اساسی، در زمینه تامین درمان آحاد جامعه مسئول است، اداره شود. بنابراین هر طرحی باید از کانال سه جانبه گرایی بیرون آید تا منافع جامعه خدمت گیرندگان در آن به صورت کامل لحاظ شود.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسه بر رعایت سه جانبه گرایی صحه گذاشتند، افزود: پس از برگزاری این جلسه آقای سالاری دستور داد تا کارگروهی با حضور نمایندگان کارگران و بازنشستگان و معاوت درمان تشکیل شود، تا نقطه نظرات مخالف و موافق طرح بودجه عملکردی با حضور معاون درمان بررسی شود.
شوکت افزود: خودگرانی بیمارستان های تامین اجتماعی در قالب طرح بودجه عملکردی، نمی تواند منافع کارگران و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار