دبیرکل حزب اسلامی کار میزان مشارکت مردم در انتخابات را به رفتار مجموعه نظام سیاسی کشور وابسته دانست و گفت: اگر شورای نگهبان از ممیزی و گزینش دست بردارد و وارد اثرگذاری های گزینش نشود و کاندیداهای مورد توجه اصلاح طلبان را رد صلاحیت نکند و امکان رقابت را فراهم کند در این صورت اصلاح طلبان سعی خواهند کرد در عرصه حضور جدی پیدا کنند.
حسین کمالی در گفت و گو با ایلنا در خصوص فعالیت اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: اصلاح طلبان در تعیین آنچه که پیش روی آنهاست، دچار تردید هستند که چه سیاستی را باید اتخاذ کنند. اصلاح طلبان منتظر هستند که سیاست های کلی نظام برای انتخابات مشخص شود که آیا قصد دارد انتخاباتی به معنای واقعی پر شور و با مشارکت بالا برگزار شود یا اینکه تنها میخواهد انتخاباتی برگزار شود که تنها نفرات خاصی شانس حضور داشته و میزان مشارکت در انتخابات اهمیتی ندارد. 
رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان به طور طبیعی سعی می کنند در جامعه نقش داشته باشند و نظام سیاسی را برای باقی ماندن، اصلاح کنند و با انگیزه اصلاح در صحنه سیاسی کشور حضور دارند. اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد و امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی کشور فراهم نشود و احساس کنند که نمی توانند در صحنه حضور داشته و موثر باشند، طبیعتاً پیام مجموعه نظام سیاسی به اصلاح طلبان این خواهد بودکه حضورتان مفید و مؤثر نخواهد بود.
دبیرکل حزب اسلامی کار با رد این ادعا که اصلاح طلبان اقبال عمومی و سرمایه اجتماعی خود را از دست داده اند، اظهار کرد: فکر می کنم تعداد افرادی که امروز نسبت به مجموعه اصولگرایی کشور و جریان محافظه کاری منتقد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار