با توجه به اینکه آب فاضلاب از کنار زمین های کشاورزی عبور می کند، در بسیاری مواقع دیده می شود که از آن انشعابی گرفته شده است یا گاهی با استفاده از پمپ آب، آن را به داخل زمین ها منتقل می کنند.در برخی از نقاط تهران که مشکل تأمین آب دارند معمولا آبیاری زمین ها با آب فاضلاب انجام می شود و هیچ نظارتی هم بر عملکرد آن ها انجام نمی شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار