هم اندیشی تخصصی «استارت آپ ها و اقتصاد رسانه» با هدف چالش ها و راهبردهای استارآپ ها در اقتصاد رسانه در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، در این نشست که روز چهارشنبه (۲۴ مهر ماه) از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و با حضور متخصصان و پژوهشگران برگزار می شود، محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
آشنایی با مفهوم استارآپ ها، شناخت نحوه تعامل استارآپ ها و رسانه، نقش استارآپ ها در مدیریت رسانه، چالش ها و راهبردهای استارآپ ها در اقتصاد رسانه و همچنین ضرورت توجه به نقش استارآپ ها برای اقتصاد رسانه.
امیر لعلی (فعال رسانه)، رضا قربانی (رئیس هیات مدیره موسسه تراکنش)، بنیامین عباسی (پژوهشگر حوزه استارآپ ها) در این نشست به سخنرانی می پردازند.
حضور علاقه مندان برای شرکت در این هم اندیشی آزاد است.

سرخط اخبار