شب گذشته دومین مرحله واریز حمایت معیشتی انجام گرفت.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شب گذشته دومین مرحله واریز یارانه حمایت به حساب سرپرستان 20 میلیون خانوار صورت گرفت. به این ترتیب تا کنون حدود 40 میلیون ایرانی از حمایت معیشتی برخوردار شده اند. مرحله سوم واریز حمایت معیشتی ساعت 24 روز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
مرحله اول یارانه حمایتی ساعت 24 دوشنبه و مرحله دوم در ساعت 24 چهارشنبه واریز شد.
گفتنی است، قرار است طی سه مرحله یارانه حمایتی 60 میلیون نفر و در هر مرحله 20 میلیون نفر پرداخت شود. به خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، دونفره 103 هزار تومان، سه نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره به بالا 205 هزار تومان یارانه حمایتی جبرانی افزایش قیمت بنزین تعلق می گیرد.
برآوردها نشان می دهد بر اساس کلیات طرح کمک معیشتی دولت، نزدیک به 2.7 میلیون خانوار 1نفره، نزدیک به 3 میلیون خانوار 2نفره، 4.5 میلیون خانوار 3نفره و 5 میلیون خانوار 4نفره کنار 2.6 میلیون خانوار 5نفره به بالا از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد. همچنین کل درآمد ناشی از طرح جدید سهمیه بندی بنزین رقمی نزدیک به 31 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته مقامات دولتی، با توجه به عدم تکمیل دوره یک ماه فروش بنزین با قیمتهای جدید، مبلغی نزدیک به 2500 میلیارد تومان به صورت تنخواه برای پرداخت دور اول کمک معیشتی دولت تهیه شده است.
یارانه حمایتی 20میلیون نفر واریز شد
اولین مرحله پرداخت یارانه حمایتی ساعت 24 امشب واریز می شود

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار