به منظور حفظ خاک، پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی ، برنامه طرح کشوری جنگلکاری و توسعه فضای سبز با کاشت ده ها اصله نهال سوزنی برگ از نوع "زربین" در سطح ۲۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی در منطقه"یاطه" پل ذغال چالوس در ارتفاع ۴۰۰ متری از دریا انجام شد. این منطقه جنگلکاری که به نام دانشمند هسته ای محسن فخری زاده نامگذاری شد با تعداد ۳۰ هزار اصله نهال و با مشارکت بخش خصوصی و منابع طبیعی جنگلکاری می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار