با رهاسازی درصدی از حقآبه بختگان از سد درودزن حیات و زیبایی به تالاب بختگان استان فارس بازگشت.
سرخط اخبار