این روزها که بسیاری از ترس ویروس کرونا حضورشان در عرصه های جهاد و خدمت رسانی، مجازی شده است، بسیجیان همیشه بیدار دست به کار شده و در عرصه های مختلف خدمت رسانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، این روزها که بسیاری از ترس ویروس کرونا حضورشان در عرصه های جهاد و خدمت رسانی مجازی شده است، بسیجیان همیشه بیدار دست به کار شده و در عرصه های مختلف خدمت رسانی می کنند.
بسیجیان بی ادعا و جهادگر حوزه شهید اشرفی اصفهانی سپاه ناحیه زنجان در این روزهای سخت با ضد عفونی معابر شهری در راستای ریشه کنی کرونا در خط مقدم خدمت رسانی قرار دارند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار