معلوم نیست دقیقا از کجا آغاز شده و همین باعث زیبایی اش می شود. عجیب تر از همه این است که چرا تا وقتی مثلثی طلایی به نام دهلی، آگرا و جیپور هستند، حرف از مثلث برمودا در میان است؟! صدای رقص کالانچی ها و گاری های این سه شهر، اعتبار هر افسانه ای را ساقط می کند و بناهای شان نشان می دهند که گذشته دور در زمین وجود داشته و آن چه که از هبوط و سقوط و بی پردگی میان آسمان و زمین می شنویم که روزی وجود داشته است دروغ نیست. می گذاریم تا در جادوی این سه شهر اندود شویم.

سه شهر افسانه ای
شهر در آن زمان نه گاز داشت و نه برق. چراغ نفتی که آمد، همه از روشنایی آن خیره ماندیم. پیشکار خانه، شب ها در هر اتاقی چراغی روشن می کرد که روغن کرچک می سوزاند. چراغ اتاق مطالعه ما، دو فتیله داشت که هر دو در یک حباب می سوختند. دالانی باریک هم بود که از بازمانده های دیواری ساخته شده بود. این دالان اتاق های کناری خانه را به اندرونی پیوسته می کرد. تنها یک چراغ کم نور بود که کمی روشنایی به آن می بخشید. از آن دالان که می گذشتم، این پنداره آزارم می داد که یک چیزی از پشت به دنبالم می خزد. و پشتم می لرزید! پنداره ی همه کس در هر روز و همه جا پر بود از ارواح و شیاطین و جو هندوستان آکنده از داستان های اشباح بود. بله! هندوستان و به ویژه سه شهر افسانه ای آن؛ دهلی، آگرا و جیپور، دیگر از اوج زیبایی با حالتی مالیخولیایی، به حالتی غریب و افسون گر در آمده اند. ترکیبی از سنت ها و اعتقادات آسمانی این حالت را در شهرهای هند غالب کرده اند. چیزی که این شهرها را بیش از هر چیز زیبا می کند، این است که آدم های این سه شهر با هر عقیده ای در کنار هم با خوشی زندگی می کنند. ساختار معماری این سه شهر مسحور کننده است؛ با این که بسیاری از این بناها در هزاران سال پیش ساخته شده اند اما پیکره ای به عظمت مراکز خرید امروزی دارند. اما با این تفاوت که این بناها هم از فاصله دور، حرفی برای گفتن دارند و هم وقتی به دیوارهایش نزدیک می شوی، متوجه هزاران مجسمه و طرح ریز و درشت می شوی که در واقع دیوارهای این بناها را تشکیل داده اند. گفتگو ندارد که هند، تنها با داشتن دهلی، آگرا و جیپور، تبدیل به قصه گویی شده که می تواند هزاران سال برای مان داستان تعریف کند.
...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار