کتاب های «طفل صدساله ای به نام شعر نو»، «یونانی خواستار همسر یونانی»، «دختری که از زندان داعش گریخت»، «فردریش نیچه»، «انفجار»، «خون بَس» و «سوار بر گلوله» به تازگی راهی بازار شده اند.

به گزارش ایسنا، کتاب «طفل صدساله ای به نام شعر نو: گفت وگوی صدرالدین الهی با نادر نادرپور » در ۴۰۰ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: کتاب حاضر حاصل مصاحبه هفده ماهه صدرالدین الهی، روزنامه نگار، با نادر نادرپور، شاعر (۱۳۰۸- ۱۳۷۸)، است که در مجله «روزگار نو» (چاپ پاریس) از خرداد ۱۳۷۱ تا آبان ۱۳۷۲ صورت پذیرفته و در آن به موضوع شعر نو فارسی، شاعران معروف، سبک ها و فراز و فرودهای یکصد سال شعر نو در ایران پرداخته شده است.
پس از مرگ نادرپور، صدرالدین الهی ویراستاری مصاحبه و ساماندهی آن را در قالب کتاب، به محمدحسین مصطفوی که دوست دیرینه، همکار و دستیار اول نادرپور در گروه ادب امروز رادیو تلویزیون بوده، سپرد و از وی خواست این کتاب را که سفر و گذری به محتوا و صورت شعر نوین فارسی در یکصد سال اخیر است، دربیاورد.
همچنین رمان «یونانی خواستار همسری یونانی» نوشته فردریش دورنمات با ترجمه محمود حدادی در ۱۷۶ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و بهای ۲۹۵۰۰ تومان در نشر یادشده منتشر شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: دورنمات نویسنده ای فیلسوف مسلک است. از این رو به همه رمان هایش - حتی اگر جنایی باشند - شمه ای از جامعه شناسی می دهد؛ از این دست رمان های اوست: «قول و قاضی و جلادش». ولی رمان حاضر بیشتر یک تمثیل طنزآمیز است؛ لطیفه کارمندی خرده پا که در پی خوشبختی خود می گردد، البته به حق. اما چون سالم و ساده لوح است، این ساده لوحی می رود که کار دستش بدهد.
نقد اجتماعی دورنمات هیچ تعارف و ترحمی نمی شناسد، با این حال شادابی را از این رمان نمی گیرد. او پس از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار