مرحله اول رکوردگیری ورزشکاران پارادوومیدانی با حضور ۴۲ ورزشکار از ۱۵ استان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب صورت گرفت و ورزشکاران در ماده های پرتاب نیزه، وزنه، دیسک، کلاب، پرش طول، دوی ۱۰۰ متر و ۴۰۰ متر در کلاس های نشسته و ایستاده با یکدیگر رقابت کردند.
سرخط اخبار