تمرین تیم ملی هاکی روی یخ آقایان سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ در مجموعه بازار بزرگ ایران برگزار شد.
سرخط اخبار