آماده به کار اولین بیمارستان موقت برای بیماران کرونایی در کشور هنگ کنگ.
سرخط اخبار