«تجمع دفاع از اقتدار و امنیت» جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم انقلابی مشهد برگزار شد.
سرخط اخبار