۱۳ کیلومتر از باند دوم جاده بیرجند - قاین تا سه هفته آینده زیر بار ترافیکی می رود.

به گزارش  از ، داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: هم اکنون خط کشی و علائم گذاری این ۱۳ کیلومتر از باند دوم در محور بیرجند- قاین در حال انجام است.
او افزود: ۱۰ کیلومتر باند دوم دیگر از این مسیر هم آماده آسفالت و ۲۲ کیلومتر دیگر عملیات اجرایی آن آغاز شده است و هم اکنون ۴۵ درصد پیشرفت دارد.
طول محور بیرجند – قاین ۱۰۷ کیلومتر است که هم اکنون ۵۵ کیلومتر آن، دوبانده شده است.
راه های روستایی خراسان جنوبی از میانگین کشوری فاصله دارد

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار