تابناک گیلان/ در گفتمان حقوق بشر، صاحب حق یا متعهد له افراد هستند و صاحب تکلیف یا متعهد علیه دولت. این دولت است که در زمینه بهره مندی افراد از حقوق بشر، تعهدات سه گانه احترام (عدم مداخله در بهره مندی افراد از حقوق افراد)، حمایت (ممانعت از نقض حقوق افراد توسط دیگران) و اجرا (اتخاذِ اقدامات و تمهیدات مقتضی تقنینی، اداری، بودجه ای، قضایی و از این دست برای شناسایی و به رسمیت شناختن کامل حقوق افراد) را بر دوش دارد. با این حال حقوق و آزادی های افراد مطلق نبوده و در نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه برخورداری از حقوق و آزادی ها دو نهادِ تحدید و تعلیق وجود دارند.
به گزارش «تابناک»؛ موسی کرمی، پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل و حقوق بشر با ذکر این مقدمه تصریح می کند: «نظام تحدید مربوط به شرایطِ عادی است و امکان محدودسازیِ حقوق و آزادی ها را در وضعیت عادی با قیودی همچون ضرورت در یک جامعه مردم سالار و تجویز قانونی و به دلایلی مانند حفظ امنیت عمومی و ملی، یکپارچگی سرزمینی، بهداشت و سلامت عمومی، اخلاق عمومی و حمایت از حقوق و آزادی های دیگران را فراهم می آورد (محدودیت های مجاز) و نظام تعلیق در شرایط اضطراری و فوق العاده اِعمال می شود و به دولت اجازه می دهد با رعایت شرایطی همچون عدم تخطی از تعهداتی که در حقوق بین الملل بر دوش دارد و خودداری از تبعیضی که انحصاراً بر عواملی مانند نژاد، جنس، زبان، رنگ پوست، خاستگاه مذهبی یا اجتماعی مبتنی باشد، اجرای بسیاری از حقوق و به بیان درست تر تعهدات خویش در رابطه با آن ها را به حالت تعلیق درآورد (از جمله ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ هرچند پاره ای حقوق مانند حق حیات، قرار نگرفتن در معرض ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار