فیفا ، «تیم بی» ، شادی گل و جشن ۱۴ گله روی سکوهایی که تمام مردانه نیست

خبر آنلاین پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۳
و سرانجام وقتش رسید . لحظه ورود به ورزشگاه برای زنان. بازی با کامبوج دو نیمه داشت البته نیمه فنی و نیمه هیجانی روی بخشی از سکوها. این روایتی است در یک روز تاریخی ورزشگاه آزادی. روز ورود زنان به سکوهایی که تا پیش از این تمام مردانه بود.

فرهاد عشوندی: اینجا ورزشگاه آزادی است. ورزشگاهی که انگار همه سنگینی اش افتاده روی ضلع جنوب غربی اش. وسط زمین هر چند دقیقه یکبار یکی گل می زند اما انگار همه نگاه ها اینجا روی سکوهای شماره ۸ و ۹ و ۱۰ خیره شده است.
اینجا آزادی، مملو از مهمانان خارجی !
ورزشگاه پر است از مهمانان خارجی. سفرا و خانواده های اعضای سفارتخانه های خارجی که همراه با یوری ژورکایف و دیگر مهمانان فیفا برای بازی آمده اند بخشی از نخستین حضور رسمی زنان در ورزشگاه آزادی باشند.
زنانی که یک هفته قبل برای اولین بار با تخصیص جایگاه ویژه برای شان توانستند بلیت هایی را با شماره های ملی شان بگیرند و امروز با نظم و ترتیبی مثال زدنی بیایند به سکوهای آزادی.
قرار از حوالی یک ظهر بود در ورودی شرقی ورزشگاه. جایی که اتوبوس ها و ون ها آماده بودند. بعد از کنترل بلیت ها ، مهمانان نو رسیده را بیاورند تا رمپ ورودی غربی.
دخترها با پرچم ها و بوق های شان یک به یک از راه می رسیدند.
اول عکس یادگاری بود و هیجان نواختن بوق. بعد هم چی هیجان انگیز تر از سلفی با نماینده زنی که از فیفا آمده بود.
ساعت ها و دقیقه ها به سرعت گذشتند . بوق ها اما از کار نمی افتادند. سکوهای خالی سمت مردان هم هرچه به زمان بازی نزدیک تر می شدیم، پرتر می شد.
جایگاه های ۸،۹ به طور کامل پر شده بودند و جایگاه ده هم سرانجام همزمان با ورود علی ربیعی سخنگوی دولت باز شد.
جماعت روی سکوهای جایگاه های جنوب غربی شده بودند تیتر و خبر اول همه رسانه های دنیا اما خیلی برای رسانه ملی هیجانی نداشتند.
از یورو نیوز تا رسانه های مختلفی که عوامل سفارت خانه های شان در جایگاه ویژه آزادی نشسته بودند، همه از این اتفاق می ...

سرخط اخبار