نام گذاری شعار سال را نباید امری عادی و تشریفاتی تلقی کرد زیرا می تواند بستر و خط مشی هایی به منظور هماهنگ ساختن حرکت دستگاه ها ایجاد کرده و تکالیف و وظایفی را برای آنها مشخص کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید نظریان پژوهشگر حقوق اساسی یادداشتی با عنوان«نامگذاری شعار سال؛ از عرف حقوق اساسی تا عقلانیت سیاسی» نوشت. 
متن کامل به شرح ذیل است: 
رهبر معظم انقلاب امسال نیز همچون سالهای گذشته، در آغازین لحظات سال نو در پیامی سال 1399 را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و با ارائه توضیحاتی به خوبی اهمیت و ضرورت این نامگذاری تشریح نمودند.
وقوع این امر در فضای سیاسی و اجتماعی ایران اگر چه به دلیل تکرار هر ساله و ایجاد سابقه ذهنی در نزد مردم و مسئولان رویه ای کاملا آشنا و همه فهم است، اما توجه به برخی از ویژگی های این رویداد، ابعاد قابل توجهی از آن را درباره جایگاه و اهمیت «نامگذاری سال» آشکار می کند.
برای تامل بیشتر در این ابعاد نیاز است با نگاهی نو و از منظر قواعد حقوق اساسی موضوع مورد اشاره را بررسی نماییم.
در ابتدا، این رویداد را از منظری متفاوت بازخوانی می کنیم: عالی ترین مقام رسمی در کشور که در ادبیات حقوق اساسی از آن به رئیس کشور تعبیر می شود، در آغازین لحظات سال جدید، پیامی را خطاب به ملت و مسئولان اعلام می نماید و در آن از همگان دعوت می کند تا جهت گیری کلیه فعالیت های فردی، اجتماعی و حکومتی را در سال پیش رو، معطوف به آن پیام تنظیم نمایند. همچنین این مقام مبانی توجیهی و ضرورت توجه همگانی به پیام اعلام شده را نیز در پیامی تفصیلی و مستقیم در میان می گذارد. در پی این اتفاقات، مقامات مختلف کشور به طور رسمی آمادگی خود را مبنی بر پذیرفتن و التزام دستگاه متبوعشان به پیام مذکور اعلام می دارند.
مبتنی بر این توضیحات می توان ادعا کرد که انتخاب شعار سال از منظر حقوق اساسی رخداد مهم و قابل توجهی است. چرا که عالی ترین ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار