«رضا کیانی» مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در گفتگو با شبکه خبر گفت: در بازار سرمایه ۲۰ درصد معاملات توسط سرمایه گذاران حقوقی و ۸۰ درصد توسط سرمایه گذاران حقیقی انجام می شود در واقع بیشتر معاملات بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران غیرحرفه ای صورت می گیرد که این امر باعث ایجاد نوسان در بازار می شود.

خبرگزاری تسنیم: «رضا کیانی» مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در گفتگو با شبکه خبر گفت: در بازار سرمایه ۲۰ درصد معاملات توسط سرمایه گذاران حقوقی و ۸۰ درصد توسط سرمایه گذاران حقیقی انجام می شود در واقع بیشتر معاملات بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران غیرحرفه ای صورت می گیرد که این امر باعث ایجاد نوسان در بازار می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار