طرح هادی ۹۸ درصد از روستا های استان اصفهان تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تهیه طرح های هادی روستایی و بازنگری را یکی از وظایف معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن دانست و گفت: این طرح در ۹۱۹ روستا از ۹۳۵ روستای بالای ۲۰ خانوار اجرا شده و با گذشت زمان ۱۰ سال از از اجرای این طرح نیاز است بازنگری شود.
علی کریمی، تعداد روستا های بالای افزود: دیگر روستا ها هم مناطق کارگاهی و نظامی و … بوده و تهیه طرح هادی در آن ضرورتی نداشته است.
وی گفت: همچنین طرح هادی ۴۷۱ روستای استان بازنگری شده است که از این تعداد ۷۱ روستا طرح های هادی با دوره ۲۰ ساله را پشت سر گذاشته اند.
علی کریمی افزود: تهیه طرح های ساماندهی بافت با ارزش و تهیه طرح روستا های هدف گردشگری هم از دیگر وظایف این معاونت است، در این استان، طرح ساماندهی بافت با ارزش برای ۱۰ روستا، در کارگروه ملی مصوب و از این تعداد در هفت روستا اجرا شده است.
وی اضافه کرد: همچنین تعداد هشت طرح برای روستا های هدف گردشگری تهیه شده است که از این تعداد، طرح دو روستا به مرحله اجرا رسیده است.

سرخط اخبار