کارخانه آجرسازی در شهرستان کارون با قدمتی 50 ساله، هفت سالی است به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده بو د که به همت سرمایه گذاران خوزستانی راه اندازی مجدد شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار