کاهش 14 درصدی ترافیک تهران در سه هفته ی اول تیر ماه

برنا نیوز جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۲
آمار شرکت کنترل ترافیک نشان می دهد میزان تردد ورودی ثبت شده در محدوده دوم ترافیکی، از هفته ی سوم تیرماه سال جاری در مقایسه با هفته ی سوم تیرماه سال گذشته برابر با 17.1 درصد کاهش داشته است

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سنجش تأثیر یک متغیر روی ترافیک در وجوه مختلف باید در شرایطی انجام شود که متغیرهای دیگر ثابت باشند. براساس شاخص هایی که وجود دارد می توان به صورت علمی وضعیت ترافیکی را سنجید. این دو شاخص شامل ثبت ترددها توسط دوربین های سطح شهر و بدست آوردن کیلومتراژ طول سطح ترافیک در طول ساعات روز و کل شبانه روز اسست
براساس گزارش های دریافتی از شرکت کنترل ترافیک، وضعیت ترافیک کل تهران و ترافیک محدوده ی دوم و همچنین محدوده ی طرح کنترل آلودگی هوا، کاهشی نشان داده شده است. مهم ترین شاخص برای بدست آوردن عدد ترافیکی، میزان تردد ورودی در دو محدوده ترافیکی است.
تردد ورودی ثبت شده در محدوده دوم، در هفته ی سوم تیرماه در مقایسه با خرداد ماه سال جاری برابر با 10.37 درصد کاهش در کل روز است. همچنین این آمار در مقایسه با هفته ی سوم تیرماه سال گذشته برابر با کاهش 17.1 درصد سنجیده شده است. بنابر آمار شرکت کنترل ترافیک، میزان تردد ورودی در هفته ی اول و دوم کاهش بیشتری نسبت به هفته ی سوم داشته است. همچنین ترافیک تهران در مجموع سه هفته ی اول تیر ماه، 14 درصد کاهش داشته است.
زمانی که ترافیک در یک محدوده کنترل می شود احتمال اینکه در مرزهای محدوده رفتار متفاوتی نسبت به داخل محدوده رخ داد، بسیار است. کاهش ترافیک در تهران تنها در اتوبان چمران و همت صدق نمی کند. افزایش ترافیک در این دو اتوبان تحت تأثیر سه عامل است. ترافیک عمومی شهر حجم ترددها، اجرای طرح ترافیک جدید که این دو اتوبان در مرز محدوده قرار دارند و همچنین جمع آوری پل گیشا. متغیرهای متفاوت تأثیرات متفاوتی روی ترافیک خواهند داشت اما متغیر اصلی ( حذف طرح زوج و فرد و اجرای ...

سرخط اخبار