پیامی برای ترامپ ندارم و او را شایسته مبادله پیام هم نمی دانم

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۴

دریافت 4 MB

سرخط اخبار