پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی نرخ معاینه فنی خودروها در کشور به ستاد تنظیم بازار ارائه شد

به گزارش جام نیوز ، سعید قیصر، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودرو های سبک کشور گفت:
ما پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی نرخ معاینه فنی خودروها در کشور را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردیم.
نزدیک به ۲ سال نرخ معاینه فنی افزایش نداشته است و با توجه به افزایش هزینه های نیروی انسانی و موضوعات دیگر طی این مدت، افزایش نرخ معاینه فنی امر طبیعی است.
در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار افزایش نرخ معاینه فنی خودروها تعیین تکلیف خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار